Giới Thiệu Nhà Máy Quang Minh

II – Năng lực máy móc thiết bị, nhà xưởng sản xuất :

1. Cơ sở vật chất :

+ Diện tích nhà xưởng: 2000 m2, đội ngũ công nhân lành nghề, thiết bị máy móc hiện đại, đầu tư bài bản.

Công Nhân QME kiểm tra tủ điện Chung chi ISO 9001 may moc cam tay may moc QME