Công trình chung cư 165 Thái Hà

 

Công trình chung cư 165Thái Hà
+ Địa chỉ : 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
+ Hạng mục: Phần điện động lực cung cấp nguồn trong tòa nhà I1 I2-I3.
+ Thời gian thực hiện:
07/2011 đến 02/2012

Trả lời