Tòa nhà số 1 Ngụy Như Kon Tum

Công trình Tòa Nhà Số 1 Ngụy Như Kon Tum
+ Địa chỉ : Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
+ Hạng mục: Cung cấp Tủ điện, Thang máng cáp Công trình tòa nhà số 1 Ngụy Như Con Tum
+ Thời gian thực hiện:
01/2014 đến 2/2014

Trả lời