Dự án: CT1 Đền Lừ

Dự án CT1 Đền Lừ được xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài như hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, đường nội bộ, bể ngầm, cây xanh, sân,…đồng bộ toàn bộ trang thiết bị cho toàn bộ công trình.

Trả lời