– Làm chủ công nghệ hiện đại, tiên tiến. – Uy tín, Chính trực, Trung thực, Tôn trọng – Phát triển bền vững, đảm bảo an toàn