Tầm nhìn:

Từng bước xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Quang Minh thành công ty chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức và tiên tiến về cộng nghệ sản xuất, thi công xây lắp cơ điện, chung tay tổ chức phát triển Công ty cả về Hình thức cũng như Nội dung để hình thành sự bền vững trong tương lai.

Sứ mệnh:

– Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng và các đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất thi công. –    Hài hòa những lợi ích cơ bản của Khách hang, Người lao động, Đối tác và Cộng đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng. –    Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tác phong hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mục tiêu:

–    Tổ chức quản lý và sản xuất chuyên nghiệp dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý, trình độ tay nghề để đưa ra những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. –    Xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Quang Minh thành một Công ty đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh lắp đặt các thiết bị thang cáp, máng cáp, tủ bảng điện trong các công trình dân dụng, công nghiệp và Building.