Co lên thang cáp

Co lên thang cáp là một phụ kiện thang cáp còn có tên gọi khác là Co Bụng hoặc Co Trong. Chúng có vai trò quan trọng, giúp chuyển hệ thống thang cáp lên một góc vuông so với mặt phẳng ban đầu. Hiện sản phẩm này được QME sản xuất và mang đến quý khách hàng cùng với hệ thống các sản phẩm thang cáp, máng cáp khác nữa.