Co xuống thang cáp

Co xuống thang cáp là phụ kiện của thang cáp còn được gọi là co lưng hay co ngoài. Về hình dáng, chúng được thiết kế sao cho vuông góc với mặt phẳng hướng đi xuống lúc ban đầu.

Chúng được sử dụng nhằm giúp chuyển hướng hệ thống thang cáp theo hướng vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng đi xuống. Co xuống có nhiệm vụ liên kết với hệ thống thang cáp, được bắt vít bằng bulong hoặc ốc vít chắc chắn. Qua đó nhằm mục đích giúp đảm bảo được sự chắc chắn và an toàn trong quá trình sử dụng.