Cút tê thang cáp

Cút tê thang cáp hay còn gọi được gọi với tên dân dã là là ngã ba, là một trong những phụ kiện quan trọng của thang cáp. Chúng được sử dụng để nhằm chia hệ thống thang trở thành ba hướng ở trên cùng một mặt phẳng. Chúng là một trong những phụ kiện máng cáp được QME sản xuất và mang đến với quý khách hàng.