Cút vuông thang cáp

Cút vuông còn được gọi là co ngang (cút L, hay cút 90°), chúng có chức năng rẽ sang trái hoặc phải trong một hệ thang cáp. Hai đầu của cút L có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau, và khi không bằng nhau thì bạn phải lưu ý hướng rẽ của chúng là trái hoặc phải.