Thang cáp thẳng

Thang cáp thẳng là một sản phẩm cửa QME nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường hiện nay. Chúng thường được chế tạo có độ dài từ 2,5m đến 3m và thẳng. Qua đó nhằm giúp cho việc sản xuất, vận chuyển, lắp đặt được thuận tiện, hiệu quả, nhanh chóng. Bước thang 300mm sẽ được đột lỗ để có thể giúp thít dây được hiệu quả và tiện lợi nhất.