Thang máng cáp

Thang máng cáp là một sản phẩm chủ lực của QME, chúng tôi đã và đang cung cấp sản phẩm này đến với nhiều đơn vị trong cả nước. Hệ thống thang máng cáp gồm có máng cáp, thang cáp cùng những phụ kiện kèm theo khác nữa.

Chúng là một hệ thống được dùng để quản lý và sắp xếp những loại cáp điện, dây điện, cáp mạng,… Nhờ đó sẽ giúp cho việc tối ưu hóa được chất lượng của hệ thống hiệu quả, an toàn nhanh chóng. Nhờ được sắp xếp gọn gàng việc tìm kiếm thay thế, bổ sung, bảo trì hay xử lý sự cố được dễ dàng.