Giảm máng thang cáp

Giảm máng thang cáp là một trong những phụ kiện thang cáp được QME cung cấp đến với quý khách hàng. Chúng được dùng để liên kết 2 hệ thống thang cáp với kích thước khác nhau. Giảm máng cũng có thể liên hệ thống thang cùng với những  phụ kiện thang cáp có kích thước không giống nhau. Hiện nay, có 2 loại giảm máng thang cáp là giảm phải thang cáp và giảm trái thang cáp.

– Giảm phải thang cáp

Chúng được sử dụng để liên kết 2 hệ thống thang cáp với kích thước không giống nhau theo hướng bên phải trên một mặt phẳng.

– Giảm trái thang cáp

Chúng được sử dụng nhằm liên kết 2 hệ thống thang cáp theo hướng bên trái với kích thước khác nhau ở trên cùng một mặt phẳng.