Thập máng thang cáp

Thập máng thang cáp là một trong những bộ phận phụ kiện thang cáp được QME sản xuất và mang đến quý khách hàng. Chúng có vai trò quan trọng với công dụng giúp chia hệ thống thang cáp trở thành 4 hướng khác nhau cùng nằm trên một mặt phẳng ban đầu. Bên cạnh đó còn làm khớp nối giữa các bộ phận, giúp liên đảm bảo được sự liên kết vững chắc cho mọi công trình.